fb
X

Заголовок.

Текст текст текст.

  X

  Aitäh sooviavalduse eest!
  Me võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel!

  Telli telefonikõne/ konsultatsioon

  Täidke allolev sooviavaldus ja me ise võtame teiega ühendust





   X

   Спасибо за ваш отзыв!

   JÄTA TAGASISIDE

   Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendust

    X

    Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

    Оставить заявку на индивидуальное обучение

    Заполните поля ниже, чтобы мы могли связаться с вами





     X

     Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

     Оставить заявку на переводческую услугу

     Заполните поля ниже, чтобы мы могли связаться с вами







     ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК ЗАЯВКА НА КУРС
     < < Tagasi pealehele

     Inglise keele IELTS ettevalmistuskursus

     Kursusest:

     Grupiviisiline koolitus täiskasvanutele toimub gruppides, mille suurus ei ole rohkem kui 8 inimest. Õppekava hõlmab erinevaid teemasid ja selles pööratakse tähelepanu kõigile keele aspektidele, nagu: lugemine, kuulamine, grammatika ja kõnekeel. Õppetöö toimub nii grupitöö kui paaritööna – kasutades erinevaid mängulisi võtteid, mis on suunatud praktilise keeleoskuse arendamiseks esimesest tunnist alates.

     index-ncdx0jsw5xxq76xx3ujgldra1np0gpje85jtf7sow0

     Kursuse sisu:
     Kõigi osaoskuste kordamine, viimistlemine ja kinnistamine inglise keele  IELTS’i sooritamiseks. Erinevat tüüpi eksamiülesannete läbiharjutamine, erinevad metoodikad teksti lugemiseks (skaneerimine, oluliste märksõnade leidmine jne), etteantud vastusevariandid, õige/vale/puudub informatsioon-tüüpi vastused, lausete ja lauseosade paigutamine tekstilünkadesse, ideede vastandamine. Erinevad kuulamisülesanded ja nende põhjal harjutuste tegemine: märkmete tegemine, lausete lõpetamine, tabeli ja blanketi täitmine, kaardi sildistamine, kokkusobitamine, valikvastused. Kirjutamisülesanded ja kõnearendusülesanded.

     Grammatika: ajavormid, tingimuslaused, passiiv, kaudne kõne, täiendlaused, inversioon, arvsõna, eessõna, asesõna, omadussõna, artikkel, ühendverbid, infinitiiv ja ing-vorm, subjunktiiv, modaalverbid.

     Sõnavara: tekstid raamatutest, ajakirjadest, ajalehtedest, veebilehtedelt. Näiteid õpiku teemadest: erinevat liiki puhkus, sünonüümid ja definitsioonid, paleontoloogia, robotid, ohustatud keeled, elukoht, kirjeldused, sarnased ja eksitavad sõnad, instruktsioonide mõistmine, tee küsimine ja juhatamine, kool, töö, ilmaennustused, maailmaruum, loodus ja looduskaitse, psühholoogia, teismelised, teksti siduvad sõnad ja väljendid, tööstus, tulevikumaailm, kokaraamatud, videomängud, klient ja teenindaja, loomade oskused ja võimed, plastpakendid ja keskkond, sulavad poolused, intelligentsus, internet, Ameerika vanim kunst, õnne otsinguil, süvameri.

     Kõnearendus: vestlus või intervjuu, informatsiooni vahetamine igapäevastel teemadel, monoloog, haridusteemaline vestlus mitme inimese vahel, loeng, presentatsioon, isikliku seisukoha väljendamine, ettevalmistatud sõnavõtt etteantud teemal, küsimustele vastamine, arutelu abstraktsetel ja problemaatilistel teemadel. Eelistest ja puudustest rääkimine. Põhjendamine. Positiivsed ja negatiivsed kommentaarid.

     Kirjutamine: kokkuvõtte tegemine informatsioonist graafiku, tabeli või diagrammi kujul. Statistika. Arutlev essee mingi väite või arvamuse põhjal. Õige stiili kasutamine kirjalikes töödes. Teksti õige paigutus ja kirjaliku töö ülesehitus erinevate kirjalike ülesannete puhul. Blanketi täitmine, kokkuvõtte kirjutamine, kirjeldus, ülevaade.

     Õppematerjal:
     L. Hashemi, B. Thomas „IELTS Trainer“. Cambridge University Press, 2011. Õpik ja paljundmaterjalid.
     Õpetaja poolt koostatud materjal.

     Kursuse alustamise nõuded:
     Õpilane peab esitama sooviavalduse e-kirjaga info@tarkus24.ee, telefoni teel 55619088 või täites sooviavalduse Keeltekooli Tarkus kodulehel www.tarkus24.ee

     Õpitulemused:
     Õpilased on ettevalmistatud IELTS eksamiks, oskab lähtuda ja on tutvunud ja läbi harjutanud erinevate ülesannete tüüpe.
     Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta.

     Õppemaksu tasumine:
     Õppija tasub arve ühe maksena või kahes osas lepingus määratud tähtpäevaks. Õppemaksu saab tasuda pangaülekandega OÜ Tark Impuls arveldusarvele või sularahas kursuse esimeses tunnis. Arvestamine tulude deklareerimisel.

     LÄHIKURSUS:

     Kursust viib läbi: Jekaterina Buiko

     Inglise keele õpetaja. Inglise keele filoloogi hariduse omandas Vilniuse Ülikoolis, pedagoogi kvalifikatsiooni Vilniuse Pedagoogilises Ülikoolis. Elas lühiajaliselt USA – s. Omab suur kogemust õppetööks individuaal – ja grupiviisiliseks õppeks eri vanuses ja tasemel õpilastega. On spetsialiseerunud finants-, juriidilis-, äri- ja läbirääkimisalasele inglise keelele. Ei usu, et on olemas inimesi, kellel pole keelealast andekust! Hobideks on keeleõpe, kirjandus ja lennundus.

     Lisainfo:

     • Efektiivne metoodika. Suhtlus võõrkeeles juba esimesest tunnist alates.
     • Ei ole vaja osta õpikuid. Kogu vajalik lisamaterjal antakse tundides.
     • Võimalus tasuda õppetöö eest kahes osas. Arvestamine tulude deklareerimisel.
     • Proovitund tasuta.

     Parkimisvõimalustest vaata siit.

      Saata sooviavaldus kursusele