fb
X

Заголовок.

Текст текст текст.

X

Aitäh sooviavalduse eest!

Me võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel!

Telli telefonikõne/ konsultatsioon

Täidke allolev sooviavaldus ja me ise võtame teiega ühendust

X

Спасибо за ваш отзыв!

JÄTA TAGASISIDE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendust

X

Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

TÄITA SOOVIAVALDUS INDIVIDUAALÕPPESSE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendust

X

Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

JÄTA OMA SOOVIAVALDUS TÕLKETEENUSELE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendustTELLI TELEFONIKÕNE AVALDUS KURSUSELE
< < Tagasi pealehele

Poola keel algajatele

Kursusest:

Grupiviisiline koolitus täiskasvanutele toimub gruppides, mille suurus ei ole rohkem kui 8 inimest. Õppekava hõlmab erinevaid teemasid ja selles pööratakse tähelepanu kõigile keele aspektidele, nagu: lugemine, kuulamine, grammatika ja kõnekeel. Õppetöö toimub nii grupitöö kui paaritööna – kasutades erinevaid mängulisi võtteid, mis on suunatud praktilise keeleoskuse arendamiseks esimesest tunnist alates.

польский язык

Kursuse sisu:

Suur tähelepanu poola keele foneetilise struktuurile. Sőnavara omandamine kirjatekstide ning dialoogide kaudu. Poola keele õpetamine kommunikatiivsetel meetoditel, kaasa arvatud kuulamis- ja lugemisoskuste kujundamine. Väljendusoskuse arendamine. Täiendavad grammatika harjutused. Kursuse lõpus õpilane tunneb poola keele tähestiku ja oskab lugeda, on omandanud poola keele hääldusoskuse, mőistab poola keele grammatika aluseid.

Teemad: Tutvustus. Elukutsed. Perekond. Ilm. Minu päev. Keeled ja maad. Poes.

Grammatika: hääldusalused, ainsuse käänded; isikulised asesõnad; järgarvud;  tegusõnad; pööramine; käskiv kõneviis; kõrvallause, modaalsed tegusõnad.

Õppematerjal:
Aleksandra Achtelik. Barbara Serafin. Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Katowice 2008.
Joanna Machowska. Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1. Kraków 2010.
Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. Hurra!!! Po polsku 1. Kraków 2006.
Małgorzata Pasieka. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław 2010.
Õpetaja poolt koostatud materjal.

Kursuse alustamise nõuded:
Õpilane peab esitama sooviavalduse e-kirjaga info@tarkus24.ee, telefoni teel 55619088 või täites sooviavalduse Keeltekooli Tarkus kodulehel www.tarkus24.ee

Õpitulemused:
Õpilane saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (nt. info enda ja perekonna kohta, sisseostude tegemine, töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust. Saab lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest. Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tausta, praegust või eelmist tööd. Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, nt. kellegi tänamiseks.
Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta.

Õppemaksu tasumine:
Õppija tasub arve ühe maksena või kahes osas lepingus määratud tähtpäevaks. Õppemaksu saab tasuda pangaülekandega OÜ Tark Impuls arveldusarvele või sularahas kursuse esimeses tunnis. Arvestamine tulude deklareerimisel.

LÄHIKURSUS:

Koht: Endla 4, Tallinn
Kestus: 60 ak.t
Grupp: 8 inimest
Kuupäev: 05.09.-14.12.2017
Aeg: T, N 19:00-20:30
Õppekeel: poola, eesti
Hind: 297€ (4.95€/1 ak.t)

Kursust viib läbi: MARIJA POSLEDOVA

Poola keele õpetaja nii vene kui ka eesti keele baasil. Poola kultuuri andunud austaja. Lõpetanud Tallinna Ülikooli Slavistika teaduskonna. Elas ja õppis poola keelt Krakowis, Varssavis ja Ljubljanas. On viinud läbi poola keele individuaaltunde Tallinnas. Vabal ajal kirjutab oma doktoritööd ning osaleb rahvusvahelistel filmi- ja kirjandusfestivalidel vabatahtlikuna.

Lisainfo:

  • Efektiivne metoodika. Suhtlus võõrkeeles juba esimesest tunnist alates.
  • Ei ole vaja osta õpikuid. Kogu vajalik lisamaterjal antakse tundides.
  • Võimalus tasuda õppetöö eest kahes osas. Arvestamine tulude deklareerimisel.
  • Proovitund tasuta.

Parkimisvõimalustest vaata siit.

Saata sooviavaldus kursusele