fb
X

Заголовок.

Текст текст текст.

  X

  Aitäh sooviavalduse eest!
  Me võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel!

  Telli telefonikõne/ konsultatsioon

  Täidke allolev sooviavaldus ja me ise võtame teiega ühendust

   X

   Спасибо за ваш отзыв!

   JÄTA TAGASISIDE

   Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendust

    X

    Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

    Оставить заявку на индивидуальное обучение

    Заполните поля ниже, чтобы мы могли связаться с вами

     X

     Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

     Оставить заявку на переводческую услугу

     Заполните поля ниже, чтобы мы могли связаться с вами     ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК ЗАЯВКА НА КУРС
     < < Tagasi pealehele

     Soome keel A1

     Kursusest:

     Soome keele kursus algajatele A1 toimub grupiõppena, rühma suurus 5-10 inimest. Õppekava hõlmab erinevaid teemasid, tähelepanu pööratakse kõigile keele aspektidele: lugemisele, kuulamisele, grammatikale ja kõnekeelele.

     Õppetöö toimub kombineeritud õppena, see tähendab, et kodutööde tegemine ja õpitud materjali kordamine toimub mugavas e-keskkonnas Tarkus teile sobival ajal ja kohas. Keeltekooli Tarkus loodud e-keskkond täiendab kursust suurepäraselt, võimaldades mängude abil läbitud materjali tõhusalt kinnistada ja olla pidevalt keeleõppe protsessi kaasatud.

     Kursusel saab osaleda nii koolitusruumis kohapeal kui ka distantsõppevormis Zoomi vahendusel. Juhul, kui õppija soovib osaleda koolitusel distantsilt, peavad tal olema isiklik arvuti ja internetiühendus. Soovituslik on kasutada arvutisse installeeritud tarkvara (Zoom), veebikaamerat ja kõrvaklappe.

     Kombineeritud õppe kohta vaadake lähemalt videost

     JÄRGMINE KURSUS

     Koht: Narva mnt 7A, korp A, VII kr
     Hind: 800€
     Ajavahemik: 27.05.2024 - 30.11.2024
     Tunniplaan: täpsustamisel
     Grupp: 5-10 in
     Õppekeel: eesti, soome
     Õppe kogumaht: 160 ak.t, millest 80 ak.t kontaktõpet
     Formaat: kombineeritud õpe
     Kursuse alustamise nõuded:

     Kursusele saab registreeruda kirjutades aadressil info@tarkus24.ee, helistades telefonil +372 5555807  või täites sooviavalduse Keeltekooli Tarkus kodulehel www.tarkus24.ee.

     Kursust viib läbi:

     Soome keele kursuseid viivad läbi õpetajad, kes omavad vastavat haridust ja kogemust soome keele õpetamisel täiskasvanutele. Kvalifitseeritud juhendajad toetavad täiskasvanud õppija õpiprotsessi ning keelelist arengut, tagades mitmekülgsed õppetegevused ja -vahendid. Koolitajad suunavad õppijaid õppimise eest vastutust võtma. Õpetajad tagavad õpieesmärkide ja -väljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omavad nõutavat pädevust.

     Keeltekooli Tarkus soome keele õpetajad:

     EHA JÄRVOJA
     Soome keele õpetaja eesti keele baasil. On lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele ja Tallinna Ülikooli soome keele erialal. Eeskujuks peab legendaarset soome keele õpetajat Hilda Isokit. Eha Järvoja on soome keelt erinevatel kursustel õpetanud üle 30 aasta. Lisaks keeleõppele saavad tema õpilased teadmisi kultuurist, ajaloost, loodusest. Püüab arvestada õpilaste soovide ja huvidega. Eha hobideks on reisimine ja aiandus.
     Tutvu tema CV-ga siin.

     ANNE TAMBERG
     Lapsena unistas Anne eesti keele õpetaja ametist, ent vähehaaval avastas ta enda jaoks hoopis  võõrkeeled. Soome keele õppimist alustas Anne legendaarse soome keele õpetaja Paula Palmeose, hispaania keelt Ricardo Mateo ja prantsuse keelt Lauri Leesi käe all, jätkates nende keelte õpinguid Tallinna Ülikooli magistrantuuris mitme võõrkeele õpetaja erialal. Anne teab, et iga uus õpitav keel avab maailma veidi teise nurga alt, õpetades mõistma erinevaid kultuure ja inimesi. See rikastab vaimselt ja arendab suhtlemisoskust. Lisaks õpetajaametile töötab Anne suviti ka giidina. Tutvu tema CV-ga siin.

     Kursust viib läbi: ANNE TAMBERG

     Lapsena unistas eesti keele õpetaja ametist, ent vähehaaval avastas enda jaoks teised võõrkeeled. Soome keele õppimist alustas legendaarse soome keele õpetaja Paula Palmeose, hispaania keelt Ricardo Mateo ja prantsuse keelt Lauri Leesi juhendamisel, jätkas nende keelte õpinguid Tallinna Ülikooli magistrantuuris mitme võõrkeele õpetaja erialal. Avastas, et iga uus õpitav keel avab maailma veidi teise nurga alt, hakkad mõistma erinevaid kultuure ja inimesi, see rikastab vaimselt ja arendab suhtlemisoskust. Talle on algusest peale meeldinud õpetajatöö. Nüüdseks on töötanud õpetaja, suvel ka giidina juba aastaid.

     MIKS VALIDA KEELTEKOOL TARKUS

     Пробный урок бесплатно

     Tasuta proovitund.

     языковая школа

     Efektiivne metoodika. Suhtlus võõrkeeles juba esimesest tunnist alates.

     Sõnavara kinnistamine, õppetundide vahel toimub mugavas e-keskkonnas Tarkus.

     besplatnye materialy

     Õppematerjalid on hinna sees.

     gruppy ne bolshe 8 chelovek

     Väikesed grupid (5-10 inimest) ja individuaalne lähenemine.

     Kvalifitseeritud spetsialistid.

     parking

     Mitmekesised parkimis- võimalused
     (vaata siit)

     oplata dvumja chastjami

     Võimalus tasuda õppetöö eest kahes osas. Õppemaksu arvestatakse tulu-deklaratsiooni esitamisel.

     KÜSIMUSI?

     +372 55555807

     E-R 10:00 – 19:00

     TELLI TELEFONIKÕNE

     Kursuse sisu:

     Kursusel omandatakse praktilised baasteadmised soome keelest.

     Õpitakse igapäevaste väljendite ja lihtsamate käibefraaside kasutamist, enda ja teiste tutvustamist, asjakohaseid küsimusi (nt elukoha, tuttavate ja asjade kohta), õpilasele olulise valdkonnaga seotud sõnavara ja väljendeid ning otsest ja lihtsat infovahetust nõudva igapäevase suhtlusega toime tulemist.

     Teemad: Tutvumine. Perekond. Ilm. Teenindus. Minu päev. Keeled ja maad. Poes. Linnas. Kodu. Plaanid. Reisimine. Elulugu.

     Kuulamisharjutustega laiendatakse õpilase sõnavara, aidates samal ajal omandada soome keele struktuuri. Vestlemisel on rõhk on õigel hääldusel ja fraseeringul. Grammatikaõpe aitab õpilasel kergemini tekstidest aru saada ja ise tekste koostada.

     Grammatika õppekava: hääldusalused ja vokaalharmoonia; isikulised asesõnad, numbrid; verbitüübid ja tegusõnade pööramine olevikus; eitus olevikus; olema-verbi lihtminevik; astmevaheldus nimi- ja tegusõnadel; enamlevinud nimisõnatüübid; omistus: Minulla on…; ko-küsimuse moodustamine; pitää/tykätä-verbide kasutamine;  tegusõna+abitegusõna; nimetav (ka mitmuse nimetav), omastav, osastav, sise- ja väliskohakäänded; omistusliited; omastavat käänet nõudvad tegusõnad; ajaväljendid; ees- ja tagasõnad; käskiv kõneviis; tagasõnad; sihitis;  kõrvallause.

     Rohkem infot õppekava kohta vaata soome keele A1 taseme õppekavast.

     Õppematerjal:
     Margit Kuusk, Suomi selväksi õpik ja töövihik I. Eesti Keele Sihtasutus 2009
     Lisaks õpetaja koostatud õppematerjal

     Õpitulemused:

     • saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö), kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt.
     • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsamatest tekstidest (sildid, plakatid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid, kataloogid, reklaamid).
     • saab hakkama igapäevase tüüpilise suhtlusega, oskab esitada küsimusi  ja vastata esitatud küsimustele, suudab suhelda lihtsas keeles, kui partner teda aitab, oskab lihtsate sõnadega kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd.
     • oskab teha märkmeid, kirjutada lihtsamaid teateid ja kirju, täita ankeete. 

     Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 80% tundides ja sooritanud lõputesti. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tõendi kursusel osalemise kohta.

     Kursus lõpus tehakse lõputest saavutatud teadmiste kontrollimiseks.

     Õppemaksu tasumine:
     Õppija tasub arve ühe maksena või kahes osas lepingus määratud tähtpäevaks. Õppemaksu saab tasuda pangaülekandega OÜ Tark Impuls arveldusarvele või sularahas pärast kursuse esimest tundi. Kool edastab tuludeklaratsiooni esitamiseks info Maksu- ja Tolliametile.

     Keeltekool Tarkus on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

      ESITA SOOVIAVALDUS KURSUSEL OSALEMISEKS

      09:30-11:0017:15-18:4519:00-20:30


      TAGASISIDE:

      Lisateenused

      E-tunnid õpetajaga Skype’i teel + e-keskkond Tarkus

      E-õppe vorm võimaldab õppida keelt ja olla seejuures tundide läbiviimise kohast sõltumatu.
      Saate õppida endale sobival ajal iseseisvalt e-keskkonnas Tarkus ning korra nädalas omandatu individuaaltunnis koos õpetajaga praktilisse suhtlusesse rakendada.
      Täiendav info

      Iseseisev keeleõpe e-keskkonnas Tarkus

      Mängud aitavad elavalt ja tõhusalt õppida uusi sõnu ja grammatikat ning teha kuulamisülesandeid.
      Saate iseseisvalt valida endale sobiva keele, taseme, koormuse, tundide toimumise aja ning saada tagasisidet oma edusammude kohta. E-keskkond Tarkus pakub laia valikut mängudest, mis aitavad tõhusalt õppida grammatikat, uusi sõnu ja keelest aru saamist.
      Täiendav info