fb
X

Заголовок.

Текст текст текст.

  X

  Aitäh sooviavalduse eest!
  Me võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel!

  Telli telefonikõne/ konsultatsioon

  Täidke allolev sooviavaldus ja me ise võtame teiega ühendust

   X

   Спасибо за ваш отзыв!

   JÄTA TAGASISIDE

   Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendust

    X

    Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

    Оставить заявку на индивидуальное обучение

    Заполните поля ниже, чтобы мы могли связаться с вами

     X

     Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

     Оставить заявку на переводческую услугу

     Заполните поля ниже, чтобы мы могли связаться с вами     ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК ЗАЯВКА НА КУРС
     < < Tagasi pealehele

     Vene keel A1

     Kursusest:

     Grupiviisiline vene keele koolitus algajatele A1 toimub gruppides, mille suurus on 5 kuni 10 inimest. Õppekava hõlmab erinevaid teemasid, milles pööratakse tähelepanu kõigile keele aspektidele: lugemine, kuulamine, grammatika ja kõnekeel.

     Õppetöö toimub kombineeritud õppe vormis, mis tähendab, et kodutööde tegemine ja materjali kordamine toimub mugavas Tarkus e-õppekeskkonnas igal ajal ja Teile sobivas kohas. Meie loodud e-õppekeskkond täiendab kursust suurepäraselt: see võimaldab mängude abil elavalt ja tõhusalt tundides läbitud materjali kinnistada ja olla pidevalt keeleõppe protsessi kaasatud.

     Kursusel saab osaleda nii koolitusruumis kohapeal kui ka distantsõppevormis Zoomi vahendusel. Juhul, kui õppija soovib osaleda koolitusel distantsilt, peavad tal olema isiklik arvuti ja internetiühendus. Soovituslik on kasutada arvutisse installeeritud tarkvara (Zoom), veebikaamerat ja kõrvaklappe.

     Rohkem kombineeritud õppest vaadake videost

     LÄHIAJAL TOIMUV KURSUS

     Koht: Narva mnt 7A, korp A, VII kr
     Hind: 800€
     Ajavahemik: 29.07.2024 - 31.01.2025
     Tunniplaan: täpsustamisel
     Grupp: 5-10 in
     Õppekeel: vene, eesti
     Õppe kogumaht: 160 ak.t, millest 80 ak.t kontaktõpet
     Formaat: kombineeritud õpe (omal valikul kas kontaktselt või distantselt)
     Kursuse alustamise nõuded:

     Õpilane peab esitama sooviavalduse e-kirjaga info@tarkus24.ee, telefoni teel 55555807 või täites sooviavalduse Keeltekooli Tarkus kodulehel www.tarkus24.ee

     Kursust viib läbi:

     Vene keele kursusi viivad läbi õpetajad, kes omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele vene keele õpetamise kogemust. Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Koolitaja suunab õppijaid õppimise eest vastutust võtma. Õpetaja tagab õppe eesmarkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab nõutavat pädevust.

     EELISED

     Пробный урок бесплатно

     Proovitund tasuta.

     языковая школа

     Efektiivne metoodika. Suhtlus võõrkeeles juba esimesest tunnist alates.

     Sõnavara kinnistamine toimub õppetundide vahel mugavas e-keskkonnas Tarkus.

     besplatnye materialy

     Efektiivne metoodika. Suhtlus võõrkeeles juba esimesest tunnist alates.

     gruppy ne bolshe 8 chelovek

     Gruppides mitte rohkem kui 10 inimest.

     Kvalifitseeritud spetsialistid.

     parking

     Erinevad parkimis- võimalused
     (vaata siit)

     oplata dvumja chastjami

     Võimalus tasuda õppetöö eest kahes osas. Arvestamine tulude deklareerimisel.

     KÜSIMUSI?

     +372 55555807

     E-R 10:00 – 19:00

     TELLI TELEFONIKÕNE

     Kursuse sisu:

     Kursuse ajal õpitakse igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Kuidas ennast ja teisi tutvustada, küsida elukoha, tuttavate inimese ja asjade kohta ning vastata sama ringi küsimustele. Õpilane moodustab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Õpib kuidas tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Kursus on suunatud praktiliste vene keele baasteadmiste omandamisele, nii esmane kirjutamine kui ka lugemisoskus.

     Tüüpiliste lindistatud tekstide põhjal erinevate dialoogide kuulamine ja sõnavara laiendamine, situatsioonide automatiseerimine, samaaegselt vene keele struktuuri omandades. Suuremat tähelepanu pööratakse sõnavara suurendamisele ning sõnade ja kõne struktuuride õigesti hääldamisele. Grammatika esitatakse nii, et arusaamine ja tekstide koostamine oleks lihtsam ja efektiivsem.

     Teemad: tutvustus, perekond, ilm, minu päev, keeled ja maad, poes, linnas, kodu, plaanid, reisimine, elulugu.

     Grammatikast õpitakse: ülevaade hääldusest (hääldusbaas, intonatsioon, lauserõhk) ja sõnade järjekord lauses; lihtsamate käibefraaside, numbrite, kellaaegade jms õppimine; endast, teistest, oma ümbrusest rääkimine ja vastavate küsimuste küsimine.


     Rohkem infot õppekava kohta vaata vene keele õppekavast.

     Õppematerjal:
     Põhiõpik: “Жили-были” 28 уроков русского языка для начинающих. Л.В. Миллер, Л.В. Политова, И.Я. Рыбакова. Спб, Златоуст, 2013
     Õpetaja poolt koostatud materjal.

     Õpitulemused:
     Õpilane saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja perekonna kohta, sisseostude tegemine, töö).
     – Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust. Saab lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest.
     – Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (näitkes reklaamid, tööpakkumised, tänavad, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.
     – Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
     – Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tausta, praegust või eelmist tööd.
     – Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks.

     Koolituse lõpus tehakse lõputest saavutatud teadmiste kontrollimiseks.

     Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 80% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tõendi kursusel osalemise kohta.

     Õppemaksu tasumine:
     Õppija tasub arve ühe maksena või kahes osas lepingus määratud tähtpäevaks. Õppemaksu saab tasuda pangaülekandega OÜ Tark Impuls arveldusarvele või sularahas pärast kursuse esimest tundi. Arvestamine tulude deklareerimisel.

      ESITA SOOVIAVALDUS KURSUSEL OSALEMISEKS

      09:30-11:0017:15-18:4519:00-20:30


      TAGASISIDE:

      Lisateenused

      E-tunnid õpetajaga Skype’i teel + e-keskkond Tarkus

      E-õppe vorm võimaldab õppida keelt ja olla seejuures tundide läbiviimise kohast sõltumatu.
      Saate õppida endale sobival ajal iseseisvalt e-keskkonnas Tarkus ning korra nädalas omandatu individuaaltunnis koos õpetajaga praktilisse suhtlusesse rakendada.
      Täiendav info

      Iseseisev keeleõpe e-keskkonnas Tarkus

      Mängud aitavad elavalt ja tõhusalt õppida uusi sõnu ja grammatikat ning teha kuulamisülesandeid.
      Saate iseseisvalt valida endale sobiva keele, taseme, koormuse, tundide toimumise aja ning saada tagasisidet oma edusammude kohta. E-keskkond Tarkus pakub laia valikut mängudest, mis aitavad tõhusalt õppida grammatikat, uusi sõnu ja keelest aru saamist.
      Täiendav info