fb
X

Заголовок.

Текст текст текст.

X

Aitäh sooviavalduse eest!

Me võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel!

Telli telefonikõne/ konsultatsioon

Täidke allolev sooviavaldus ja me ise võtame teiega ühendust

X

Спасибо за ваш отзыв!

JÄTA TAGASISIDE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendust

X

Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

TÄITA SOOVIAVALDUS INDIVIDUAALÕPPESSE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendust

X

Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

JÄTA OMA SOOVIAVALDUS TÕLKETEENUSELE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendustTELLI TELEFONIKÕNE AVALDUS KURSUSELE
< < Tagasi pealehele

Vene keel algajatele A2

Kursusest:

Grupiviisiline koolitus täiskasvanutele toimub gruppides, mille suurus ei ole rohkem kui 8 inimest. Õppekava hõlmab erinevaid teemasid ja selles pööratakse tähelepanu kõigile keele aspektidele, nagu: lugemine, kuulamine, grammatika ja kõnekeel. Õppetöö toimub nii grupitöö kui paaritööna – kasutades erinevaid suhtlusvorme, mis on suunatud praktilise keeleoskuse arendamiseks esimesest tunnist alates.

russian

Kursuse sisu:
Kursuse ajal õpitakse igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada.  Kuidas ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimese ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Õpitakse suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. Õpilane moodustab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Õpib kuidas tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Kursus on suunatud omandada baasteadmised praktilisest vene keelest, nii esmaste kirjutamise kui ka lugemise oskused.

Vene keele õpetamine toimub kommunikatiivsetel meetoditel, kaasa arvatud kuulamis- ja lugemisoskuste kujundamine A2 tasemel.

Tüüpiliste audeeritud tekstide põhjal erinevate dialoogide kuulamine ja sõnavara laiendamine, situatsioonide automatiseerimine, samaaegse vene keele struktuuri omandamisega. Suuremat tähelepanu pööratakse sõnavara suurendamisele ning sõnade ja kõne struktuuride õigesti hääldamisele. Grammatika esitatakse nii, et arusaamine ja tekstide koostamine oleks lihtsam ja efektiivsem. Dialoogid paigaldatakse tüüpiliste igapäeva elu situatsioonidesse.

Teemad: Mina ja teised. Inimese välimus ja iseloom. Igapäevased tööd ja õppimine. Ametid. Tervis. Toit. Huvialad. Erinevad üritused. Televisioon. Kodukoht Eesti. Vaatamisväärsused. Reisimine. Tee küsimine. Elu linnas ja maal

Grammatikast õpitakse: ülevaade hääldusest (hääldusbaas, intonatsioon, lauserõhk) ja sõnade järjekorrast lauses; lihtsamate käibefraaside, numbrite, kellaaegade jne õppimine; endast, teistest, oma ümbrusest rääkimine ja vastavate küsimuste küsimine.

Õppematerjal:
“Жили-были” 28 уроков русского языка для начинающих. Л.В. Миллер, Л.В. Политова, И.Я. Рыбакова. Спб, Златоуст, 2013
Õpetaja poolt koostatud materjal.

Kursuse alustamise nõuded:
Õpilane peab esitama sooviavalduse e-kirjaga info@tarkus24.ee, telefoni teel 55619088 või täites sooviavalduse Keeltekooli Tarkus kodulehel www.tarkus24.ee

Õpitulemused:
Õpilane mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu õpitud temaatika piires. Samuti mõistab lauseid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes lihtsates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Suudab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.
Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta.

Õppemaksu tasumine:
Õppija tasub arve ühe maksena või kahes osas lepingus määratud tähtpäevaks. Õppemaksu saab tasuda pangaülekandega OÜ Tark Impuls arveldusarvele või sularahas kursuse esimeses tunnis. Arvestamine tulude deklareerimisel.

LÄHIKURSUS:

Koht: Endla 4, Tallinn
Kestus: 45 ak.t
Grupp: 8 inimest
Kuupäev: 09.09.-16.12.2017
Aeg: L 13:00-15:15
Õppekeel: vene, eesti
Hind: 223€ (4.95€/1 ak.t)

Kursust viib läbi: EDUARD PAVLOV

Õpetab vene keelt eesti keele baasil. Lõpetas 2016. aastal Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe erialal humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis. Selles õppeastmes valis peaerialaks vene keelе võõrkeelena ja kirjandusе, lisaerialaks saksa keelе. Praegu õpib Tallinna Ülikooli magistriõppes vene keele ja kirjanduse õpetajaks. Töötab vene keele õpetajana eesti õppekeelega põhikoolis. Vabal ajal kuulab psühholoogia ja filosoofia loenguid.

Lisainfo:

  • Efektiivne metoodika. Suhtlus võõrkeeles juba esimesest tunnist alates.
  • Ei ole vaja osta õpikuid. Kogu vajalik lisamaterjal antakse tundides.
  • Võimalus tasuda õppetöö eest kahes osas. Arvestamine tulude deklareerimisel.
  • Proovitund tasuta.

Parkimisvõimalustest vaata siit.

Saata sooviavaldus kursusele