fb
X

Заголовок.

Текст текст текст.

X

Aitäh sooviavalduse eest!

Me võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel!

Telli telefonikõne/ konsultatsioon

Täidke allolev sooviavaldus ja me ise võtame teiega ühendust

X

Спасибо за ваш отзыв!

JÄTA TAGASISIDE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendust

X

Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

TÄITA SOOVIAVALDUS INDIVIDUAALÕPPESSE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendust

X

Благодарим за Вашу заявку. Свяжемся с Вами в ближайшее время.

JÄTA OMA SOOVIAVALDUS TÕLKETEENUSELE

Täitke allpool olevad lahtrid, et saaksime teiega võtta ühendustTELLI TELEFONIKÕNE AVALDUS KURSUSELE
< < Tagasi pealehele

Vene keel edasijõudnutele B2

Kursusest:

Grupiviisiline koolitus täiskasvanutele toimub gruppides 5-8 inimest. Õppekava hõlmab erinevaid teemasid ja selles pööratakse tähelepanu kõigile keele aspektidele, nagu: lugemine, kuulamine, grammatika ja kõnekeel. Õppetöö toimub nii grupitöö kui paaritööna – kasutades erinevaid suhtlusvorme, mis on suunatud praktilise keeleoskuse arendamiseks esimesest tunnist alates.

LÄHIAJAL TOIMUV KURSUS

Koht: Endla 4, Tallinn
Kestus: 90 ak.t
Grupp: 5-8 in
Kuupäev: 21.01-08.05.2019
Aeg: - E, K, R 09:30-11:00
- E, K, R 17:15-18:45
- E, K, R 19:00-20:30
Õppekeel: vene, eesti
Hind: 625€ (6.95€/1 ak.t)

Kursust viib läbi: JEKATERINA ASTAFJEVA

Vene keele õpetaja eesti ja inglise keele baasil. Lõpetanud Tallinna Ülikooli Slavistika teaduskonna, täiendas oma teadmisi Varssavi Ülikoolis. Arvab, et keele omandamiseks on eelkõige vaja oma hirmust suhtlemise ees üle saada, seetõttu tundidel pühendab ta rohkem tähelepanu kommunikatsiooni toetavate oskuste arendamisele. Astub vastu mehaanilise tuupimise välja: selleks, et kogu õpinguprotsess oleks edukas, inimene keeles toimuvaid protsesse mõistma. Vabal ajal järgib aktiivse ja tervislikku eluviisi, palju reisib, tegeleb joogaga ja tantsudega.

EELISED

Пробный урок бесплатно

Proovitund tasuta.

языковая школа

Efektiivne metoodika. Suhtlus võõrkeeles juba esimesest tunnist alates.

besplatnye materialy

Efektiivne metoodika. Suhtlus võõrkeeles juba esimesest tunnist alates.

gruppy ne bolshe 8 chelovek

Gruppides mitte rohkem kui 8 inimest.

parking

Erinevad parkimis- võimalused
(vaata siit)

oplata dvumja chastjami

Võimalus tasuda õppetöö eest kahes osas. Arvestamine tulude deklareerimisel.

Kursuse sisu:

Kursuse ajal õpitakse igapäevaseid väljendeid ja keerulisemaid fraase, et oma vajadusi rahuldada.  Õpilane moodustab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega. Õpib kuidas tulla toime suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja keerulist infovahetust tuttavatel teemadel. Kursus on suunatud omandada baasteadmised oskused praktilisest vene keelest.

Tüüpiliste audeeritud tekstide põhjal erinevate dialoogide kuulamine ja sõnavara laiendamine, situatsioonide automatiseerimine, samaaegse vene keele struktuuri omandamisega. Suuremat tähelepanu pööratakse sõnavara suurendamisele ning sõnade ja kõne struktuuride õigesti hääldamisele. Grammatika esitatakse nii, et arusaamine ja tekstide koostamine oleks lihtsam ja efektiivsem.

Teemad: Mina ja teised. Haridus ja kultuur. Töö ja töösuhted. Teenindus ja kaubandus. Vaba aeg. Toitlustamine. Info meie ümber. Keskkond. Reisimine. Tervis. Majandus. Ühiskond.

Grammatikast õpitakse: laensõnad, asesõnad, nimi- ja omadussõnade sugu, nimisõnade mitmus. arvsõna ja nimisõna ühildumine, tegusõna, ajavormid, eessõnad, omadussõnad, käänded, vastavate küsimuste kusimine ja muud.

Rohkem infot õppekava kohta vaata vene keele õppekavast.

Õppematerjal:
Головко О.В. “Вперед!” Макова М.Н. , Ускова О. А. “В мире людей” Рогова К.А., Вознесенская И.М., Хорохордина О.В., Колесова Д.В. “Русский язык. Учебник для продвинутых. Вып.1” Лариохина Н. М. “Практический курс русского языка” Яркина Л. П., Пугачев И. А. “Разговоры о жизни”
Õpetaja poolt koostatud materjal.

Õpitulemused:

  • saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust, töö teema puhul mõistab ka keerukamaid nüansse
  • saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori seisukohtadest, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest
  • oskab vestelda ladusalt ja spontaanselt, aktiivselt osaleda aruteludes, väljendada ja põhjendada oma seisukohti, esitada poolt- ja vastuargumente
  • oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ja (ameti)kirju.

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 50% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta.

Õppemaksu tasumine:
Õppija tasub arve ühe maksena või kahes osas lepingus määratud tähtpäevaks. Õppemaksu saab tasuda pangaülekandega OÜ Tark Impuls arveldusarvele või sularahas pärast kursuse esimest tundi. Arvestamine tulude deklareerimisel.

KÜSIMUSI?

+372 55619088

E-P 10:00 kuni 20:00

TELLI TELEFONIKÕNE

Saata sooviavaldus kursusele

09:30-11:0017:15-18:4519:00-20:30